Förskolan Senapskornet & Solrosfröna

Hosiannaskolans förskola är öppen för alla barn i åldrarna 1-5 år. Vi har två avdelningar, Senapskornet 1-3 år och Solrosfröna 4-5 år. Förskolan bygger på en kristen grund och vi följer läroplan för förskolan, Lpfö-98 (reviderad). Förskolan är öppen för alla barn i åldern 1-5 år. 

Språkutveckling

Förutom den kristna profilen arbetar vi speciellt med barnens språkutveckling. Vi använder oss av metoder och arbetssätt som ligger nära barnen. Vi sjunger, skapar, leker in ord och begrepp.

Naturen

Vi lyfter fram utevistelsen som en mycket viktig del av dagen. Vi arbetar i ett nära förhållande till naturen,  barnen lär sig på ett naturligt och nära sätt om djur och natur. 

Lek

Leken är viktig för barns utveckling och lärande och är något som präglar verksamheten i vår förskola. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Barngruppens storlek är max 15 barn per avdelning. Personaltäthet är 3 pedagoger per 15 barn. Kostnad: Vi följer Nordanstigs Kommuns barnomsorgstaxa, maxtaxan.

Ansök till

Hosiannaskolans förskola!

Ladda ner ansökningshandlingar för läsåret 2022/23

1E6A9847.jpg
1E6A9757.jpg
1E6A9834.jpg

Vår Personal

IMG_9334.jpg
Jennie Fahlcrantz

Förskollärare, personalansvarig

IMG_9273.jpg
Clara Nilsson

Studerande förskollärare, Solrosfröna

Madeleine Fagerhov

Förskollärare, Solrosfröna

1E6A9771.jpg
Andreea Jacob

Barnskötare, Senapskornet

IMG_9283.jpg
Helena Ädel

Barnskötare, Senapskornet

IMG_9279.jpg
Antonia Eklund

Förskollärare

IMG_9282.jpg
Julia Jonsson

Studerande förskollärare, Vikarie

Tindra Lärkfors

Solrosfröna

Lovisa Lindgren

Vikarie

IMG_9456.jpg
Eva-Britt Ersson

Förskolerektor