top of page
Övervikt på barns uppspelning

FÖRSKOLAN HOSIANNA
 

SENAPSKORNET & SOLROSFRÖNA 

 Förskolan Hosianna är öppen för alla barn i åldrarna 1-5 år. Vi har två avdelningar, Senapskornet
1-2 år och Solrosfröna 3-5 år. Förskolan bygger på en kristen grund och vi följer läroplan för förskolan, Lpfö-98 (reviderad). Förskolan är öppen för alla barn i åldern 1-5 år. 

SPRÅKUTVECKLING

Förutom den kristna profilen arbetar vi speciellt med barnens språkutveckling. Vi använder oss av metoder och arbetssätt som ligger nära barnen. Vi sjunger, skapar, leker in ord och begrepp.

NATUREN

Vi lyfter fram utevistelsen som en mycket viktig del av dagen. Vi arbetar i ett nära förhållande till naturen,  barnen lär sig på ett naturligt och nära sätt om djur och natur. 

LEK

Leken är viktig för barns utveckling och lärande och är något som präglar verksamheten i vår förskola. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Barngruppens storlek är max 15 barn per avdelning. Personaltäthet är 3 pedagoger per 15 barn. Kostnad: Vi följer Nordanstigs Kommuns barnomsorgstaxa, maxtaxan.

ANSÖK TILL FÖRSKOLAN HOSIANNA

Ladda ner ansökningshandlingar

1E6A9757.jpg
1E6A9834.jpg
Jennie Fahlcrantz

Förskolerektor och Förskollärare på Solrosfröna

Clara Nilsson

Studerande förskollärare, Solrosfröna/Senapskornet

Madeleine Fagerhov

Förskollärare, Solrosfröna

VÅR PERSONAL

jennie (kopia).jpg
madeleine (kopia) – Redigerad.jpg
clara (kopia).jpg

Jennie Fahlcrantz

Förskolerektor

0721773780

jennie.fahlcrantz@hosiannaskolan.se

Madeleine Fagerhov

Förskolelärare 

madeleine.fagerhov@hosiannaskolan.se

Clara Nilsson

Förskolelärare

clara.nilsson@hosiannaskolan.se

helena' (kopia).jpg
IMG_3117.heic
per-erik (kopia) – Redigerad.jpg

Helena Ädel

Barnskötare

helena.adel@hosiannaskolan.se

Anna Herold Bothner

Förskolelärare 

anna.herold-bothner@hosiannaskolan.se

Per-Erik Ersson

Vaktmästare

117705707_187166872776829_2058353972895421455_n(1).jpg
1E6A9819.jpg
Emelie (kopia).jpg

Mattias Eklund

Köksmästare

mattias.eklund@hosiannaskolan.se

Niangaih Mang Son

Lokalvårdare

Emelie Folkesson

Administratör 

emelie.folkesson@hosiannaskolan.se

KONTAKT

Senapskornet
073-025 49 07

Solrosfröna
073-026 61 43

Rektor
072-177 37 80
jennie.fahlcrantz@hosiannaskolan.se

bottom of page