© 2017 Hosiannaskolan

Kontakta oss

Tel: 072-321 39 78

Email: info@hosiannaskolan.se

Adress

Bergevägen 7a

82960 Gnarp

Förskolan Senapskornet & Solrosfröna

Hosiannaskolans förskola är öppen för alla barn i åldrarna 1-5 år. Vi har två avdelningar, Senapskornet 1-3 år och Solrosfröna 3-5 år. Förskolan bygger på en kristen grund och vi följer läroplan för förskolan, Lpfö-98 (reviderad). Förskolan är öppen för alla barn i åldern 1-5 år. 

Språkutveckling

Förutom den kristna profilen arbetar vi speciellt med barnens språkutveckling. Vi använder oss av metoder och arbetssätt som ligger nära barnen. Vi sjunger, skapar, leker in ord och begrepp.

Naturen

Vi lyfter fram utevistelsen som en mycket viktig del av dagen. Vi arbetar i ett nära förhållande till naturen,  barnen lär sig på ett naturligt och nära sätt om djur och natur. 

Lek

Leken är viktig för barns utveckling och lärande och är något som präglar verksamheten i vår förskola. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Barngruppens storlek är max 15 barn per avdelning. Personaltäthet är 3 pedagoger per 15 barn. Kostnad: Vi följer Nordanstigs Kommuns barnomsorgstaxa, maxtaxan.

Ansök till

Hosiannaskolans förskola!

Ladda ner ansökningshandlingar för läsåret 2020/21

PERSONAL

Helena Ädel

Clara Ersson

Julia Jonsson

Antonia Eklund

Emelie Folkesson