Skolledningen 

1E6A9957.jpg

Peter Fagerhov 

Skolchef

IMG_9456.jpg

Eva-Britt Ersson

Rektor, speciallärare

IMG_9532.jpg

Elin Ekman

Biträdande Rektor

1E6A9946.jpg

Skolstyrelsen

Vår personal

Andreas Fahlcrantz

Klass 8-9

Jennie Fahlcrantz

Klass F-1

Elin Brandberg
Ann-Kristin Ädel

Klass 3-4

Christoffer Norrgrann

Fritidslärare, idrottslärare

Lotta Lindwall Karlsson
Elin Ekman

Biträdande Rektor, lärare

Jan Ignatsson

klass 7-9

Jessica Bergman

Klass F

Carina Lindgren

Bild, Kurator

Niangaih Mang Son

Klass 7

Britt-Marie Nilsson Stark

Skolsköterska

Anna Fagerhov

Lärarresurs 7-9

Mattias Eklund

Kökmästare, HKK

Gustaf Ekman

Trivseltekniker

Spanska

Lärarresurs 1-2