Skolledningen 

Peter Fagerhov 

Skolchef

Eva-Britt Ersson

Rektor, speciallärare

Elin Ekman

Biträdande Rektor

Skolstyrelsen

Vår personal

Andreas Fahlcrantz

Klass 8-9

Jennie Fahlcrantz

Klass F-1

Elin Brandberg
Ann-Kristin Ädel

Klass 3-4

Christoffer Norrgrann

Fritidslärare, idrottslärare

Lotta Lindwall Karlsson
Elin Ekman

Biträdande Rektor, lärare

Jan Ignatsson

klass 7-9

Jessica Bergman

Klass F

Carina Lindgren

Bild, Kurator

Niangaih Mang Son

Klass 7

Britt-Marie Nilsson Stark

Skolsköterska

Anna Fagerhov

Lärarresurs 7-9

Mattias Eklund

Kökmästare, HKK

Gustaf Ekman

Trivseltekniker

Spanska

Lärarresurs 1-2

© 2017 Hosiannaskolan

Kontakta oss

Tel: 070 814 78 31

Email: info@hosiannaskolan.se

Adress

Bergevägen 7a

82960 Gnarp