top of page

FRITIDSHEMMET PALMEN

Fritids är en verksamhet som finns för barnen före och efter skolan.
Fritids vilar och bygger på läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Fritidshemmet Palmen

Vårt fritids har öppet måndag-fredag 06:30-17:30.

6:30-7:30 och 16:15-17:30 samarbetar vi med förskolan Hosianna som finns i samma lokaler och hämtning och lämning sker under dessa tider på förskolan. Varje dag får barnen göra olika aktiviteter både inne och ute. Det finns också möjlighet att få hjälp med läxläsning.

Vårt mål är att hela tiden utveckla vår verksamhet.

Vi vill skapa ett fritids som barnen längtar till och som vi är stolta över.

 

Tider för fritids

6:30-7:30         Fri lek uppe på förskolan

7:30-8:00         Fri lek

8:00-8:30         Frukost i matsalen

8:30-9:00         Fri lek (vi uppmuntrar till utelek)

14:00-14:30     Utelek

14:30-15:00     Mellanmål i matsalen

15:00-16:00     Dagens Aktivitet + Fri lek

16:00-16:15     Städning

16:15-17:30     Fri lek på förskolan

Har du frågor eller vill nå oss - 070 814 78 32

bottom of page