top of page

FRITIDS

Fritids är en verksamhet som finns för barnen före och efter skolan.
Fritids vilar och bygger på läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Vårt fritids har öppet

måndag – fredag 06:45-17:00.

Varje dag får barnen göra olika aktiviteter både inne och ute.

Det finns också möjlighet att få hjälp med läxläsning. 

 

Vårt mål är att hela tiden utveckla vår verksamhet.

Vi vill skapa ett fritids som barnen längtar till och som vi är stolta över.

Har du frågor eller vill nå oss - 070 814 78 32

bottom of page